Pressemeddelelse

1. oktober 2019

Vordingborg Køkkenet melder sig ind i kampen om at redde liv

I starten af 2019 faldt en medarbejder i Vordingborg Køkkenets administration om med krampeanfald. Medarbejderen blev tilset af ambulancefolk og havde det efterfølgende godt. Det var en skræmmende oplevelse for de øvrige medarbejdere, og episoden har fået adm. dir. Hjalmar Hansen til at sande vigtigheden i, at personalet bliver uddannet i at kunne yde førstehjælp.

‐ Det er vores sociale ansvar at uddanne vores personale i førstehjælp. Skulle der opstå en nødsituation, hvor enten en kollega eller et medmenneske har brug for førstehjælp, er det vigtigt at have kompetencerne til at kunne agere. Vi har personligt oplevet vigtigheden af at kunne førstehjælp. Derfor har medarbejderne i vores administration fået tilbud om at deltage i førstehjælpskursus, så vi kan hjælpe andre, skulle det blive nødvendigt, udtaler adm. dir. i Vordingborg Køkkenet Hjalmar Hansen

Udover kurset har køkkenfirmaet også investeret i en hjertestarter. Den er sat op og er placeret uden for administrationens hovedindgang på Langøvej, så skulle der blive behov for at bruge den i lokalområdet, vil den være tilgængelig døgnet rundt.

Kontaktinformation:

Salgs‐ og marketingchef Mads Skjoldby, Vordingborg Køkkenet, tlf. 40 63 01 61, msk@vordingborg.com

 

Hjertestarter ved administration, Vordingborg Køkkenet

Billedtekst: Vordingborg Køkkenets medarbejdere uddannes i førstehjælp, og køkkenvirksomheden indkøber hjertestarter.