Persondatapolitik

 

Her kan du læse, hvordan Vordingborg Køkkenet A/S håndterer dine personoplysninger.

 

Dataansvarlig

Vordingborg Køkkenet A/S er dataansvarlig, og vi sørger for at behandling af dine personoplysninger sker forsvarligt og i overensstemmelse med lovgivningen.

 

Vordingborg Køkkenet A/S

Langøvej 7

4760 Vordingborg

CVR nr. 15502304

 

Kontaktperson:

Mads Skjoldby

e-mail msk@vordingborg.com

Tlf. +45 55 35 21 22

 

Vi sikrer fair og transparent databehandling. 

Når vi beder dig om at stille dine persondata til rådighed for os, oplyser vi dig om, hvilke data vi behandler om dig og til hvilket formål. Du modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamling af dine persondata.

 

Vi behandler følgende persondata:

Vi anvender data om dig med det formål at give dig den bedste service og herved sikre kvalitet i vores produkter og tjenester samt i vores kontakt med dig. De data vi anvender omfatter:

 

Webshop.

 • Identifikationsoplysninger, navn, e-mail, tlf.nr., adresse
 • Produktoplysninger for leverance
 • For virksomheder anvendes tillige data udtrukket fra CVR registret
 • Kredit/betalingskort oplysninger håndteres af Quickpay som er databehandler for Vordingborg Køkkenet A/S.

 

Bestilling på vor hjemmeside af katalog, book et møde, gratis opmåling, vi matcher tilbud samt kontaktoplysninger via vores Inchatbot.

 • Identifikationsoplysninger, navn, e-mail, tlf.nr., adresse
 • Mødested, dato og tid (book et møde), eventuelle uploadede dokumenter, hovedprodukt (køkken, bad, garderobe – lejebolig, prof. indkøber), drømme planer for produkt i fri tekst, bestilt katalog hos andre leverandører samt forventet budget.

Vores robot hedder Klara og håndteres af Inchatbot som er databehandler for Vordingborg Køkkenet A/S.

 

Tilbudsgivning og ordreoptagelse

 • Identifikationsoplysninger, navn, e-mail, tlf.nr., adresse
 • Produktoplysninger for eventuel leverance/leverance
 • For virksomheder anvendes tillige data udtrukket fra CVR registret

 Tilbud kan tillige indhentes via Facebook.

Reklamationer

 • Identifikationsoplysninger, navn, e-mail, tlf.nr., adresse
 • Identifikation af ordren f.eks. fakturanummer, leveringsdato, mangel m.v., træffes mellem samt fri tekst og eventuelt uploadede dokumenter, herunder billeder  
 • Eventuelt kontonummer såfremt reklamationen fører til en udbetaling

 

Nyhedsbrev

 • e-mail

 

Konkurrencer

 • Identifikationsoplysninger, navn, e-mail, tlf.nr. samt eventuelt ønske til kontakt og modtagelse af nyhedsmail

 

Ansøgning om job

 • Kontaktoplysninger, navn, adresse, e-mail og telefonnummer, køn, uddannelsesniveau, fødselsdato, CV
 • Ansøgning, øvrige dokumenter som ansøgeren uploader, interesseområder funktion, arbejdserfaring, geografi, motivation for søgning hos Vordingborg Køkkenet

 

Grundlag for behandlingen

Nødvendige personoplysninger behandles med det formål at kunne opfylde kontraktlige og lovpligtige forpligtelser samt de legitime interesser Vordingborg Køkkenet har i forbindelse med at give den af dig ønskede service.

Modtagere af nyhedsbreve giver samtykke til behandling af e-mail. Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage på mailen du modtager (dog ikke med tilbagevirkende kraft).

 

Ansøgere til job giver samtykke til behandling af persondata i Jobagenten, Garuda, som er databehandler for Vordingborg Køkkenet A/S. Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage.

 

Registrerede

Potentielle kunder, kunder og tidligere kunder.

 

Videregivelse af persondata.

I forbindelse med tilbud-og ordreafgivelse kan oplysninger om produktion, levering og opsætning deles med underleverandører (producent, installatør og distributør).

Den enkelte underleverandør er selvstændig dataansvarlige og skal overholde gældende lov.

Vi anvender IT-databehandlere som dermed modtager og behandler dine personoplysninger. Databehandlerne arbejder efter instruks fra os og må ikke anvende dine persondata til andre formål. QuickPay (webshop-kredit/betalingskort oplysninger), Inchatbot (robot - kundeservice), Garuda (jobansøgninger), Ubivox (nyhedsmail), Rackhosting (hosting af hjemmeside), Backup 112 (sikkerheds backup), Truelink (EAN fakturering). Der er indgået databehandleraftaler med alle de nævnte databehandlere.

Vi har samarbejde med Nordea Finans om finansiering som er dataansvarlig.

For brug af cookies på vor hjemmeside se vores cookiespolitik.

Oplysninger deles i øvrigt ikke med andre aktører.

 

Varighed af opbevaring

Dine personoplysninger bliver opbevaret så længe det er nødvendigt efter formålet.

 • Forespørgsler og bestillinger af katalog, book et møde, gratis opmåling, vi matcher tilbud og ønske om kontakt slettes automatisk efter 6 måneder.
 • Tilbud som ikke fører til en ordre opbevares i 2 år så data er tilgængelige for servicering af dig under beslutningsprocessen.
 • Ved leverancer opbevares oplysninger om dig af hensyn til garantiforpligtelsen i op til 25 år, hvilket i øvrigt svarer til produktets typiske levetid. Ved juridiske tvister eller verserende sager vil opbevaringstiden dog kunne forlænges.
 • Bogføringsmateriale opbevares i løbende plus 5 år jf. bogføringsloven.
 • Ansøgninger om job der ikke fører til ansættelse slettes automatisk efter 6 måneder.

 

Sikkerhed

Vi beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed.

Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Vi har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler dine persondata. Vi kontrollerer deres faktiske adgang gennem logning og tilsyn. For at undgå datatab tager vi løbende back up af vores datasæt. Vi beskytter også fortroligheden af dine data ved hjælp af kryptering bl.a. ved mailkorrespondance.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

 

Dine rettigheder

 • Du har ret til at få indsigt i, hvilke informationer vi behandler om dig.

 • Du har ret til at få begrænset, berigtiget og ajourført de oplysninger, vi har registreret om dig.

 • Du har ret til at få slettet de personoplysninger, vi har registreret om dig, medmindre det følger af anden lovgivning, at vi er pålagt at opbevare disse.
 • Du har i visse tilfælde ret til at få udleveret eller overført dine personoplysninger til en anden dataansvarlig (dataportabilitet).
 • Er behandlingen af dine personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække dit samtykke tilbage. Herved ophører behandlingen, medmindre vi efter lovgivning er forpligtiget til at skulle behandle personoplysningerne.

Der kan efter persondataforordningen være konkrete situationer, hvor Vordingborg Køkkenet ikke er forpligtet til at efterkomme ovenstående rettigheder.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder kan du sende en anmodning til Vordingborg Køkkenet A/S, Langøvej 7-9, 4760 Vordingborg, vk@vordingborg.com.

 

Klage

Du har mulighed for at klage over vores behandling af personoplysninger ved henvendelse til den dataansvarlige på ovenstående mail eller ved henvendelse til Datatilsynet: www.datatilsynet.dk.

Hvis du har spørgsmål til nærværende persondatapolitik eller vores behandling af dine persondata, er du som altid velkommen til at kontakte os.

 

Tjenester på sociale medier

Vores hjemmesider kan indeholde sociale mediefunktioner som fx Facebook, Instagram, LinkedIn og Youtube videoer, som alle har deres egne persondatapolitikker og som kan læses på deres sider.