Projektleder Robert Martins, Søborg

Mht. handel med Vordingborg Køkkenet i Roskilde, så kan jeg sige, at sælger Anders Lillesø som person er meget behagelig og pligtopfyldende, og når han deltager som repræsentant for Vordingborg Køkkenet, får man et godt indtryk af Vordingborg Køkkenet. Han giver tilbagemeldinger på påpegede fejl & mangler med status om, hvornår tingene bliver udbedret - meget professionelt! Jeg har kun en positiv opfattelse af Anders og den måde Vordingborg Køkkenets entreprise er blevet gennemført på. Der er blevet fulgt op på tingene - også med hensyn til KS & drift og vedligeholdelse, og Anders har læst og reageret på referaterne også de gange, hvor han har måttet melde afbud. Vordingborg Køkkenets måde at agere på kunne nogle af de øvrige entreprenører godt lære noget af. Alt sammen meget positivt.

Til næste projekt vil jeg opfordre Vordingborg Køkkenet til at kontakte og indgå en indkøbsaftale/samarbejdsaftale med MT Højgaard´s indkøbsafdeling.
Umiddelbart kan jeg ikke finde noget, der skal forbedres, da vi er meget glade for samarbejdet med Vordingborg Køkkenet.

Varmemester Bo Hansen, Frederiksborg

Vordingborg køkkenet har leveret køkkener til Lions park i en periode på ca.5 år. Dette er løbet op i ca. 40 køkkener. Samarbejdet har været upåklageligt. De enkelte fejl, der har været, er rettet indenfor den givende tidshorisont. Vores kontakt person hos Vordingborg Køkkenet i Hillerød Anders Larsen, har altid ydet en stor service været professionel og har været en god repræsentant for Vordingborg Køkkenet.

Inspektør Henrik Brøgger Madsen, Glostrup

Vi sætter stor pris på det koncept  Vordingborg Køkkenet A/S gennem flere år har gennemført fra A til Z  over for vore beboere og administration. De store krav vi stiller til vore samarbejspartnere er altid blevet opfyldt til vor fulde tilfredshed.

Inspektør Henrik Brøgger Madsen. Fællesadministrationen af 2009, 2600 Glostrup.
Postfunktionærernes Andels -- Boligforening, Brøndbyernes Andelsboligforening, Glostrup Andelsboligforening, Boligselskabet Hjem, HVIDOVREBO og
Øresundskollegiet.

Inspektør Claus T. Sørensen, Esbjerg

Samarbejdet med Vordingborg Køkkenet går nemt og smertefrit. Firmaet har bygget en god arbejdsgang op, som er nem at have med at gøre som bygherre, når der skal skiftes mange køkkener, og der skal tages individuelle hensyn i hvert enkelt køkken. Kvalitetsniveauet på selve køkkenerne tyder også på at være i den gode ende, og udvalget tilfredsstiller stort set alle vore beboere.

Inspektør Claus T. Sørensen DAB  Gruppe 3 Esbjerg

Driftschef Arne Petersen, Ishøj

Vi har gennem mange år haft et fantastisk godt samarbejde med Vordingborg Køkkenet A/S. Rekvisitionerne bliver sendt til Bo Olsen i Valby-butikken, som sørger for, at totalløsningerne bliver leveret helt "lydløst". Flotte og komplette løsninger!

Driftschef Arne Petersen. Vildtbanegaard, Det sociale Boligselskab af  29. jan. 1946.  2635 Ishøj

Ejendomsleder Jan Poulsen, Hvidovre

Der er leveret og gennemført omkring 150 køkkenmoderniseringer sammen med Vordingborg Køkkenet A/S i de senere år.
Langt de fleste opgaver er foretaget både til vore beboeres og boligselskabets tilfredshed. Enkelte opgaver gav problemer, men blev hurtigt afklaret så lejer kun oplevede få gener. Vordingborg Køkkenets efterservice har virket særdeles effektivt.

Ejendomsleder Jan Poulsen. Avedøre Boligselskab Afdeling Nord. 2650 Hvidovre.