Kære kunde,

Vi vil hermed gerne give Dem nogle råd vedr. pleje og vedligeholdelse af Deres nye PLUS køkken, så De kan have glæde af det i lang tid. Læs venligst disse pleje- og vedligeholdelsesinstruktioner igennem, inden De tager Deres køkken i brug første gang. De får både generelle og særlige instruktioner, der kun gælder for produkter fra os. Opbevar dette dokument omhyggeligt og videregiv det i givet fald til en eventuel efterfølgende ejer. Læs desuden venligst også betjeningsinstruktionerne og yderligere informationer, der er vedlagt møblerne, tilbehørsartikler og elektriske apparater. Producenten hæfter ikke for skader, der er opstået som følge af ukorrekt brug af køkkenet. Derudover påtager producenten sig intet ansvar for følgerne af ukorrekt pleje og betjening af køkkenet. Vi ønsker Dem meget fornøjelse med Deres nye køkken.

Generelle plejeinstruktioner af PLUS produkter:

Overflader af høj kvalitet i køkken, bad og bryggers m.m. er principielt meget nemme at vedligeholde. For at bevare værdien og levetiden af Deres elementer, bør de dog pleje dem regelmæssigt og fremfor alt korrekt.

Overhold derfor følgende plejeinstruktioner:  

 • Brug grundlæggende kun milde, vandopløselige husholdningsrengøringsmidler, der ifølge produktinformationen udtrykkeligt er beregnet til køkkeninventar.
 • Der må generelt ikke bruges midler, der indeholder opløsningsmidler eller alkohol. Anvend aldrig glasrens! Glasrens består af komponenter, der indeholder opløsningsmidler.
 • Uanset om De har købt fronter i højglans eller af supermat kunststof, må De under ingen omstændigheder anvende skrappe kemiske midler, såsom skurende pudse- eller opløsningsmidler. Alle skurepulvere, ståluld eller grydesvampe ødelægger overfladen så meget, at den ikke mere kan pudses op.
 • Brug en blød, fnugfri klud, et vaskeskind eller en blød svamp.
 • Husholdningsrengøringsmidler må aldrig sprayes direkte på fronter eller greb. Spray altid på en bomuldsklud og rengør overfladen. Benyt så lidt af midlet som muligt.
Skal man bruge skuresvamp eller bomuldsklud i køkkenet?

Brug aldrig mikrofiberklude eller skuresvampe på PLUS produktet. Disse indeholder hyppigt små slibepartikler, der kan ridse overfladen.

Ovenstående afholdelse af brug af mikrofiberklude gælder også rense- eller rengøringssæt der er lavet til andre køkkenserier eller -produkter end PLUS. Disse må ikke bruges på et PLUS produkt. Fjern altid snavs så hurtigt som muligt. Friske pletter er væsentligt lettere at fjerne og kan dermed for det meste fjernes fuldstændigt.

Brug aldrig et damprenseapparat eller rindende vand!

Efter rengøring tørres alle overflader altid grundigt efter med en tør klud, da fugtige overflader pga. brug af våde klude eller dannelses af damp principielt bør undgås på alle elementer i køkken, bad og bryggers m.m

Hold altid alle overflader tørre! Stående vand eller andre væsker kan forårsage permanente skader! Afhængig af materiale bør der tages hensyn til individuelle plejeanvisninger. Herunder bør De ubetinget iagttage de specielle anvisninger til pleje af Deres køkken. Ved fronter med integrerede, indfræsede greb (Fig. 1) skal man ved åbning og lukning af lågerne være opmærksom på, at fingernegle, ringe og lign. kan efterlade spor på de modtagelige overflader.

Højglanslakering af høj kvalitet i grebområdet kan ikke forblive uden små ridser. Denne er en følge af det smagsbegrundede valg af denne front og er som sådan konstruktionsafhængig og kan ikke danne grundlag for reklamationer. Beskyt venligst grebet mod stillestående og løbende væsker.

Nedløbende væsker, kondenseret fugtighed eller fugtrester fra rengøring kan samle sig over/ under de indfræsede grebslister (Fig. 2). Denne fugtighed skal ubetinget fjernes. Ellers kan træet under/over grebslisten svulme op. Brugsskader af denne art kan ikke anerkendes som reklamationsgrundlag

Plejeanvisninger for kunststoffronter

Kunststoffronter kan plejes med almindelige milde rengøringsmidler. Brug ikke skuremidler.

Alt efter tilsmudsningsgrad påføres rengøringsmidlet fortyndet med en smule vand. Brug en blød klud. Derefter bør rester af rengøringsmidler fjernes med rent vand og aftørring af lågerne.

Hårdnakkede pletter, såsom lak-, lim- eller fedtstænk kan fjernes uden problemer med de kunststofrengøringsmidler, der findes i handelen. Afprøv disse på et ikke synligt sted inden første ibrugtagning.

Eddikebaserede rengøringsmidler, nitroeller kunstharpiksfortyndelser samt rengøringsmidler på nitrobasis er ikke egnede til rengøring af overfladerne.
Brug aldrig en damprenser!

Moderne hvidt køkken i højglans med alle hvidevarer

Plejeinstruktioner til højglansfronter

Fronter med overflade i højglans karakteriseres ved en flot glans, der er opnået ved hjælp af et højglans polymer laklaminat.

Fronterne er forsynet med en beskyttelsesfolie, så de ikke beskadiges under forarbejdning eller transport. Denne folie bør først fjernes i den sidste monteringsarbejdsgang.

Højglans-fronter udmærker sig ved at være meget nemme at rengøre, da overfladen er fuldstændig lukket. Klæbrigt snavs kan derfor fjernes uden de store kraftanstrengelser og uden brug af kemiske midler.

Eventuelle eksisterende mineralske tilsmudsninger, som sand- eller støvkorn, kan ridse overfladen.
Producenten kan ikke gøres ansvarlig for sådanne brugsspor.

De anvendte pudsemidler - helst bomuldsklude (ingen mikrofiberklude!) - skal først rengøres grundigt og skylles. Skulle der ved pudsningen sætte sig mineralsk eller måske metallisk støv fast, bør pudsemidlet skylles helt væk, så støvpartiklerne ikke efterlader spor på højglansfladen.

Efter montering anbefales det at rengøre skabene indvendigt med et separat rengøringsmiddel. Når skabene skrues sammen, kan der opstå metalspåner, der kan ridse forsiderne.

Der kan opstå små mikroskopiske brugsspor. Disse er mere eller mindre synlige afhængig af farve og lysindfald. De forringer ikke brugsværdien, men kan ikke undgås i længden, som ved brug af alle højglansflader på biler, glas og andre møbeloverflader. Sådanne brugsspor er ikke reklamationsgrundlag.

Unik designer køkken

Plejeinstruktioner til ultramatte fronter og polymer-belagte fronter

Fronter med ultramat overflade udmærker sig ved sin bløde fornemmelse og blide udseende. De har et stærkt krydsbundet funktionslag. Takket være den innovative anti-fingerprint-belægning er de modstandsdygtige og besidder mange fremragende plejeegenskaber.

For at fronterne ikke skal lide skade, hverken under forarbejdningen eller under transporten, er de forsynet med en beskyttende folie. Denne folie bør først fjernes i allersidste monterings-arbejdsgang.

Ultramatte fronter udmærker sig ved særdeles gode rengøringsmuligheder, da urenheder i modsætning til andre overflader kan fjernes uden større besvær og uden brug af kemiske stoffer.

Anvend aldrig glasrens! Glasrens består af komponenter, der indeholder opløsningsmidler. Vær særligt opmærksom på at de anvendte rengøringsmidler (klude, svampe, m.m.) er bløde og ekstremt rene.

Eventuelle eksisterende mineralske tilsmudsninger, som sand- eller støvkorn, kan ridse overfladen.

Producenten kan ikke gøres ansvarlig for sådanne brugsspor.

De anvendte pudsemidler - helst bomuldsklude (ingen mikrofiberklude!) - skal først rengøres grundigt og skylles. Skulle der ved pudsningen sætte sig mineralsk eller måske metallisk støv fast, bør pudsemidlet skylles helt væk, så støvpartiklerne ikke efterlader spor på højglansfladen.

Efter montering anbefales det at rengøre skabene indvendigt med et separat rengøringsmiddel. Når skabene skrues sammen, kan der opstå metalspåner, der kan ridse forsiderne.

Der kan opstå små mikroskopiske brugsspor. Disse er mere eller mindre synlige afhængig af farve og lysindfald. De forringer ikke brugsværdien, men kan ikke undgås i længden, som ved brug af alle højglansflader på biler, glas og andre møbeloverflader.

Sådanne brugsspor er ikke reklamationsgrundlag.

cascada køkken låger

Plejeinstruktioner til lakerede fronter

Lakerede fronter udmærker sig ved fremragende overfladeegenskaber. Som dæklak benyttes der en polyurethanlak, der giver et optisk og visuelt indtryk og modstandsdygtighed til lakoverfladerne.

For at fronterne ikke beskadiges under forarbejdning eller transport, er de udstyret med en beskyttelsesfolie. Denne folie bør først fjernes i sidste monteringsarbejdsgang. Efter fjernelse af beskyttelsesfolien kan den velkendte „laklugt“ opstå i en tidsbegrænset periode. Denne aftager jævnt.

I hærdet tilstand er overfladen meget modstandsdygtig. Den endelige hærdning kan, alt efter de klimatiske forhold, vare et par dage efter at beskyttelsesfolien er fjernet. Lakoverfladen skal dog behandles varsomt ved efterfølgende brug.

Lakerede fronter udmærker sig ved gode rengøringsmuligheder, da overfladen er lukket, og i modsætning til matte overflader kan smuds fjernes uden de store kraftanstrengelser og uden brug af kemiske midler. Anvend aldrig glasrens! Glasrens består af komponenter, der indeholder opløsningsmidler. Vær særligt opmærksom på at de benyttede rengøringsmidler (klude, svampe, m.m.) er ekstremt rene. Eventuelle eksisterende mineralske tilsmudsninger så som sand- eller støvkorn kan forårsage ridser i overfladen!

Producenten påtager sig intet ansvar for sådanne brugsspor.

De anvendte pudsemidler - helst bomuldsklude (ingen mikrofiberklude!) – skal først rengøres grundigt og skylles. Skulle der ved pudsningen sætte sig mineralsk eller måske metallisk støv fast, bør pudsemidlet skylles helt væk, så støvpartiklerne ikke efterlader spor på højglansfladen.

Efter montering anbefales det at rengøre skabene indvendigt med et separat rengøringsmiddel. Når skabene skrues sammen, kan der opstå metalspåner, der kan ridse forsiderne. Der kan opstå små mikroskopiske brugsspor. Disse er mere eller mindre synlige afhængig af farve og lysindfald. De forringer ikke brugsværdien, men kan ikke undgås i længden, som ved brug af alle højglansflader på biler, glas og andre møbeloverflader.

Sådanne brugsspor danner ikke grundlag for reklamationer.

hvidt køkken med hvidevarer, bordplade og funktionsdygtige skuffer

Plejeinstruktioner til fronterne med ægte træ

Fronterne, der er dækket med ægte træ i udsøgt finér og heltræ, er desuden forsynet med en beskyttende og egaliserende lakering. Træets changerende farve- og strukturforskelle kan og skal ikke udlignes fuldstændigt. Naturens individualitet kommer til udtryk i karakteristika som finérens linjer, grenethed og farvevariation.

Forskellige belysningsforhold giver forskellige variationer i farverne. Forskellige lys- og solindfald kan med tiden føre til faktiske farveændringer. Forskelle i forhold til prøver og udstillingskøkkener kan derfor ikke udelukkes. Derfor kan der kun opnås en tilnærmet ensartethed i farve og struktur ved efterfølgende tilkøb.

Fronter af ægte træ er tilpasset et rumklima fra 15 til 25 grader celsius og en relativ luftfugtighed fra 45 til 55 %. Træ arbejder! Hvis rumklimaet er væsentligt tørrere, kan der opstå revner, og hvis rumklimaet er væsentligt fugtigere, kan træet svulme op.

Lakeringen af fronterne med ægte træ gør det muligt at pleje møblerne med almindelige rengøringsmidler.

På grund af åbne porer i forsiden bør pletter aldrig tørre ind!

Rester efter pletter kan fjernes med en varm opløsning af brun sæbe og en blød og fnugfri klud af bomuld eller læder. Tør derefter af med en klud, der er vredet op i rent, lunkent vand!

Brug ikke mikrofiberklude eller skuresvampe. Disse indeholder hyppigt små slibepartikler, der kan ridse overfladen.

Bordplader fra Vordingborg Køkkenet

Plejeinstruktioner til bordplader generelt

Principielt bør bordplader ikke anvendes til at skære på, da knivsnit kan efterlade hakker i alle materialer og således også i hårdt laminat. Skærebrætter af træ, kunststof, granit o.a. er nyttige.

Porcelæn- og stentøjsservice har en uglaseret kant på undersiden. Flytning på bordpladen kan derfor let forårsage ridser.

På dybmatte dekorer kan der under den daglige brug opstå blanke områder ved, at genstande skubbes hen over overfladen.

Varme gryder, pander eller andre varme genstande må ikke sættes på bordpladen.

Du skal altid bruge en bordskåner til dette!

Bordpladerne plejes med almindelige husholdningsrengøringsmidler (ingen skuremidler). Der må heller ikke bruges større mængder sulfo eller anden opvaskemiddel til rengøring, da dette kan danne en fedtet hinde på overfladen. Sulfo skal minimeres, ved brug af dette skal der efterfølgende vaskes af med rent vand, og en hård hånd ved de pletter som er. Alt efter tilsmudsningsgrad påfører De dette, fortyndet med en smule vand. Brug en blød klud. Aggressive rengøringsmidler som afkalker og kaffeautomatrens kan ødelægge arbejdspladen. De må ikke komme ud på bordpladen. Hvis dette alligevel sker, skal det straks fjernes med en fugtig klud.

Grundlæggende gælder: Stående væsker på bordplader, især på limfuger, bør fjernes omgående.

Vedligehold og rengøring af bordpladen i Vordingborg Køkkenet

Plejetips til kvartssten-bordplader

Tør bordpladen af med en almindelig, tør bomuldsklud eller en svampeklud og sæbevand (opvaskemiddel, ikke fugtighedsgivende). Grundlæggende set gælder: Stående væsker på bordplader skal fjernes med det samme, så ingen urenheder og farvende substanser kan sætte sig fast. Det er altid godt at rense efter med lunkent vand og tørre bordpladen af med et rent og tørt viskestykke eller køkkenrulle. På den måde fjernes rester af snavs samt eventuelle sæbe- og vandrester.

I tilfælde af kraftigt snavs kan du anvende en nanosvamp. Hvis pletter ikke er helt forsvundet, kan der anvendes en lille mængde skuremiddel. Efterfølgende skal der skylles godt med vand og tørres fuldstændigt af med et rent viskestykke eller køkkenrulle. Metalspor fra gryder og pander kan delvist fjernes på denne måde. Det er ikke tiltænkt den daglige rengøring. Intensiv rengøring af mindre pletter kan medføre små forskelle i glansgraden. Brug skal derfor efterprøves på et sted, der ikke er synligt. Anvend ikke hårde slibemidler som ståluld eller sandpapir.

Grundliggende skal bordplader ikke anvendes som skæreflader, da knive kan efterlade hakker i alle materialer. Der skal altid anvendes et skæreunderlag. Sand- og støvpartikler kan i særdeleshed lave ridser, hvis der stilles gryder ovenpå. Pas på, at der ikke efterlades noget snavs på bordpladen.

For at undgå skader og misfarvninger må der ikke stilles opvarmede gryder, pander eller andre meget varme genstande på bordpladen. Anvend altid en bordskåner! Der kan opstå synlige mærker i bordpladen, ved berøring af meget varme genstande, særligt langs kanten, og rundt om kogeplader og vaske. Sid eller stå aldrig på bordpladen. Et kraftigt punktvis slag med en genstand, kan give skader på bordpladen, og gentagne stød kan slå stykker af materialet. Brugsspor, der opstår under brugen af bordpladen, er ikke grundlag for reklamation. Der kræves ikke behandling af overfladen med særlige plejemidler. Kvartssten består af naturlig kvarts med forskellige kornstørrelser samt farvepigment og bindemiddel (=kompositmateriale). Det kan give naturligt betingede forskelle i farve og / eller struktur inden for et parti. For alle kompositmaterialer gælder det, at der kan opstå fordybninger i overfladen, ansamlinger af pigment og / eller variationer i strukturen. Disse er almindelige egenskaber for varetypen og ikke grundlag for reklamation. På grund af materialets egenskaber kan der opstå spor af metal fra gryder og pander.

Hængsler og udtræksskinner

Hængsler, styreskinner i skuffer og udtræk er vedligeholdelsesfrie.


Bestikindsatser

Bestikindsatserne kan tages ud og rengøres. Disse rengøres mest hensigtsmæssigt med et mildt rengøringsmiddel.


Plejeinstruktioner til kogeplader og vaske

af rustfrit stål, emaljeret eller af kunststof bør rengøres med en fugtig klud med tilsætning af opvaskemiddel.

Hårdnakkede vandpletter kan fjernes med et almindeligt rengøringsmiddel eller husholdningseddike.

I den forbindelse skal der ubetinget tages hensyn til de særlige anvisninger fra apparatets fabrikant.


Plejeinstruktioner til glaskeramiske kogeplader

Ikke fastbrændt snavs fjernes med en fugtig klud, uden rengøringsmiddel.

Hårdnakket snavs, kalk- og vandaflejringer og metallisk glinsende grydemærker fjernes med det specialrengøringsmiddel som fabrikanten anbefaler, f.eks. Cerafix, Stahlfix, osv.

Fastbrændte rester fjernes lettest i varm tilstand med en skraber med klinge, der kun er egnet til glaskeramik.

Vær opmærksom på at sukker eller sukkerholdig mad (f.eks. marmelade) ikke brænder fast i kogezonerne! Fjern omgående disse rester med en fugtig klud!

Tag ubetinget hensyn til særlige anvisninger fra apparatets fabrikant.


Plejeinstruktioner for læderstropgreb

Frisk snavs kan opsuges med en bomuldsklud. For at bevare strukturen bør læderet kun behandles duppende. Yderligere snavs kan fjernes med en let fugtet klud og en neutral sæbeopløsning. Da der er tale om et naturprodukt, kan der forekomme farvevariationer og brugsspor.


Plejeinstruktioner til elektriske apparater generelt

Til pleje og betjening af Deres elektriske apparater bør De ubetinget overholde de særlige anvisninger fra fabrikanterne.

Damp og kondens fra madlavning i et Vordingborg køkken

Instruktioner vedrørende damp og varme

Sørg for tilstrækkelig udluftning under madlavningen og for at opstået damp ikke kan kondensere på møbeldelene.

Emhætten skal principielt bruges med det passende effektniveau! Visse emhætter og udsugningsanordninger har efterløb. Det vil sige, at de fortsætter med at køre i en begrænset periode, efter at de faktisk er slukket, for at „blæse systemerne fri“, især for vand eller damp. Undlad at slukke for dette efterløb, eller gør det højst en gang imellem. Den indvendige tørring er vigtig.

Undgå vand der koger over.

Åbn først opvaskemaskinen ca. 20 minutter efter programslut, så dampen kan kondensere i maskinen.

Benyt ikke kaffemaskine, elkedel eller brødrister under overskabene. Den udsivende damp og temperaturen kan på sigt skade møblerne.

Stil ikke varme gryder eller andre varme genstande fra Dem uden beskyttende underlag på bordpladerne eller andre møbeldele.

Kontroller fra tid til anden overfladetemperaturen på sidekanten ved ovndøren. Så længe kanten kan berøres med fingerspidserne, er varmeafgivelsen i orden. Hvis ikke, må ovndørens tæthed kontrolleres af fabrikantens kundeservice.

Ovne- eller opvaskemaskinedøre må ikke åbnes på klem for ventilation, da den udstrømmende varme og fugtighed kan give varmeskader eller få de tilstødende skabe til at svulme op.

Tag også især hensyn til de særlige anvisninger fra fabrikanterne af de elektriske apparater og indbygningsdele!

Vordingborg Køkkenet bruger udelukkende kvalitetstestede produkter

Generelle tips og sikkerhedsinstruktioner

Til køkkenarbejde hører omgangen med vand, høje temperaturer, vanddamp, fugt og væde. Derudover forårsager mange levnedsmidler kraftige pletter.

Moderne møbelmaterialer er ganske vist bestandige over for de fleste krav, men der findes dog grænser, som skal findes i de specifikke materialers egenskaber.

For at De kan have glæde af Deres nye køkken i lang tid, bør De tage hensyn til nogle få - men vigtige tips:
Køkkenet bør stå i et normalt luftkonditioneret rum. Dette gælder både for temperaturen men også især for luftfugtigheden. Møblerne er tilpasset
et rumklima fra 15 til 25 grader celsius og en relativ luftfugtighed fra 45 til 55 %. Hvis rumklimaet er væsentligt tørrere, kan der opstå revner og kastninger, og hvis rumklimaet er væsentligt fugtigere, kan træet svulme op, forstrække sig og angribes af skimmel.

Kontrollér regelmæssigt overløbet af kondensvandet i Deres køleskab, således at der ikke kan opstå tilisning eller overløb af kondensvandet.

Elektriske - og sanitære installationer bør kun udføres af uddannet fagpersonale. Lad jævnligt en fagmand kontrollere disse installationer!

 • Køkkener må kun bruges til deres formål. Ved ukorrekt brug er der risiko for kvæstelser eller materielle skader.
 • Stil eller sæt Dem ikke på køkkenbordpladen, underskabe eller sideboards. Lad ikke børn være uden opsyn i køkkenet, hvis der er fare for, at de kan tænde for de elektriske apparater.
 • Ingen - især ikke børn - må kravle ind i skabene, da dørene kan lukke sig automatisk. Disse kan muligvis slet ikke eller kun vanskeligt åbnes indvendigt fra.
 • Hæng ikke i overskabene! Ved uhensigtsmæssig belastning er der fare for, at de falder ned. Forsigtig, fare for skade!
 • Fjern aldrig de medfølgende og monterede sikkerhedsforanstaltninger fra producenten såsom væltesikringer, afstandsholdere eller lignende. Giv agt: livsfare.
 • Overskabe hænges normalt op på en fastgørelsesskinne. Læn Dem ikke op ad overskabe, der hænger alene. Der er risiko for at de flytter sig.
 • Afmonter ikke beslagene! Forsigtig, fare for skade!
 • Afbryd strømtilførslen før De skifter lyskilder ud og ved rengøringen af elektriske apparater. Forsigtig, livsfare!

Hvert køkken er udstyret med en produkt-identifikationskode (PIC). Den er blevet placeret inde i skabet under vasken af montagepersonalet.

Justering af sidehængte låger

Alle sidehængte låger er udstyret med 3D-kvikmonteringshængsler af helmetal. Lågerne kan hænges op og tages af snaphængslerne uden brug af værktøj.

prøve11

Justering af skuffer og udtræk

Demontering af frontpaneler

1) Træk udløserarmen til højre og venstre fremad.

Montering af frontpaneler

2) Bevæg frontpanelet hen til skuffe rammen. Panelet vil klikke automatisk på plads i højre og venstre spor.

Højdejustering

3) Frontpanelet kan indstilles på begge sider ved at dreje på skruerne.

Sidejustering

4) Frontpanelet kan indstilles på begge sider ved at dreje på skruen.

5) Sæt kapper på.

Generelle retningslinjer for belastning

Alle skabe er konstrueret efter de seneste tekniske standarder. De opfylder alle

gældende krav, som f.eks. DIN 68930. Alle møbler er forsynet med GS-mærket for kontrolleret sikkerhed.

Alle de her anførte maksimale belastninger er defineret som statiske, dvs.: Belastningerne er en følge af „forsigtig og passende henstilling“ af genstande, ikke „lade falde“, „kaste“ eller lignende.

Belastningen bør fordeles jævnt på fladen. Punktvise belastninger bør være væsentligt lavere.

Grundlæggende anbefales en hensigtsmæssig brug.

Alle bunde, inklusive hylder, kan belastes med en vægt på op til 50 kg/m2 .

I særdeleshed gælder:

1. Overskabe kan belastes med op til 75 kg, hvorved de enkelte bunde kun må belastes med op til 16 kg. Vægskabet iMove må belastes med 4 kg for hver bund.

2. Skuffer kan belastes med 30 kg i alle bredder og dybder.

3. Ved udtrækkene er følgende belastninger mulige afhængigt af bredden og dybden: 

4. Belastningsevnen for badeværelses-underskabe med kraftige ophæng er 100 kg pr. skab.

5. Apoteksskabe er med deres heludtræk særligt nemme at fylde op og tømme. I alt bør der ikke være en højere belastning end 80 kg fordelt på kurvene og udtrækshylderne. Underskabe med apotekerudtræk må belastes med maksimalt 24 kg.

6. Hjørneskabe med karrusel og drejeligt udtræk må belastes maksimalt 20 kg pr. bund.

7. 15 cm brede udtræksskabe kan belastes med 6 kg pr. bund.

Vordingborg Køkkenet passer på miljøet

Kvalitet, miljø og energi

Kvalitet, miljø og energi er væsentlige elementer i vores virksomhedspolitik og retter sig efter standarderne DIN EN ISO 9001, 14001 og 50001.

QM-, UM- og EM-certifikat

I marts 2018 fik virksomheden atter godkendt certifikaterne for sit kvalitetsstyringssystem DIN EN ISO 9001:2015, miljøstyringssystem DIN EN ISO
14001:2015 såvel som energistyringssystemet iht. DIN EN ISO 50001:2011.

I DIN EN ISO 9001:2015 reguleres kundeorientering og proceskvalitet med henblik på krav til og tilfredshed med produkt og design. DIN EN ISO 14001:2015 er den globalt anerkendte standard for certificering af miljøstyresystemer.

Med DIN EN ISO 50001:2011 bekræftes det, at virksomheden har taget omkostningsreducerende forholdsregler i forbindelse med energistyringen.

Kvalitetsstemplet GS-Gütesiegel

Møbeltestinstituttet LGA Nürnberg har sikkerhedstestet programmerne fra denne kollektion. Som et resultat af denne test er kvalitetsstemplet fra GS blevet tildelt, og dermed er det certificeret, at de krav, der stilles til betjeningskomfort, bæreevne, materialestabilitet og sikkerhed, er overholdt.

Goldenes M

DGM (Deutsche Gütegemeinschaft Möbel) har kontrolleret virksomheden iht. kvalitetsstandarden RAL-GZ 430. Som et resultat af denne test blev RAL-kvalitetsstemplet „Goldenes M“ tildelt. Dermed sikres det, at hvert eneste køkken, som forlader fabrikken, lever op til markedets aktuelle forventninger og kvalitetskrav.

PEFC-certifikat

Virksomheden er certificeret iht. PEFC. Med denne certificering bekræftes det, at det træ, der bruges til fremstilling af køkkenmoduler, stammer fra bæredygtigt drevne skove og kontrollerede kilder. PEFC står for Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes.

Emissionsklasse DGM

Møblerne i denne kollektion er blevet hædret med den højeste emissionsklasse A ifølge basis for tildeling af emissionsbetegnelsen fra Deutsche
Gütegemeinschaft Möbel e.V.