Pressemeddelelse:

Vordingborg Køkkenet barsler med stort byggeri af nyt hovedkontor og udvikling af området ved Langøvej

Da Familien Jacobsen i 1994 købte Vordingborg Køkkenet og reelt reddede det fra konkurs var omsætningen 20 mio. I 2012 var den 259 mio. Regnskabsbøgerne for 2013 er ikke lukkede endnu, men også i 2013 er det gået stærkt med to cifferet vækstrater, og det vil fortsætte i 2014 også. Hele denne kolossale turn around er sket i Vordingborg Køkkenets gamle administrationsbygning på Langøvej.

”Men nu skal der ske noget. Vores organiske vækst i 2013 har sprunget vores fysiske rammer på Langøvej, og pladsen er blevet for trang, så vi har akut behov for mere plads. Vordingborg Køkkenets organiske vækst er skabt af mennesker, men er der ikke fysisk plads til flere nye intelligente og højtuddannede medarbejdere, så udebliver væksten også. Stilstand er i min verden lig tilbagegang, og det kan Vordingborg Køkkenet og byen ikke være tjent med” udtaler adm. dir. Hjalmar Hansen.

Vordingborg Køkkenet har i første omgang valgt at lade Arkitekt Jørgen Dahlgaard tænke stort og skabe ikke blot en arkitektonisk perle i form af et nyt hovedkontor – hele området med tilhørende indfaldsveje omkring Langøvej er tænkt med i projektets forskellige etaper. Det betyder, at dele af projektet ikke kan lade sig gøre med den nuværende lokalplan. Hos direktion og bestyrelse er der dog en klar tro på, at byrådet også kan se de store muligheder, og at man vil tage imod denne fremstrakte hånd og starte dialogen op nu, således at væksten kan fortsætte også i 2014.

Der er endnu ikke lavet leverandøraftaler omkring byggeriet, men forhåbningen på Vordingborg Køkkenet er at lokale byggevirksomheder vil byde ind på opgaven, og vise sig konkurrencedygtige.

”Vores drømmescenarie er at lokale byggevirksomheder vil kunne slå udenbys entreprenører af pinden, produktionschef Henrik Kajbæk, som er ansvarlig for byggeriet, vil i den kommende periode være meget lydhøre over for alle som vil kunne bidrage til projektet” – afslutter adm. Hjalmar Hansen

 

nyt hovedkontor på vej vordingborg køkkenet