SMART-køkkenerne er en af de køkkenproduktioner, som har miljøet allermest for øje. Produktionen af SMART-køkkener er beriget med adskillige certificeringer inden for miljøvenlighed, genanvendelighed m.m. Produktionen er blandt de produktioner med flest certificeringer, der underbygger strategien, at det er vigtigt at passe på Moder Jord, så de kommende generationer har en god verden at vokse op i. CO2-udledningen skal derfor være minimal, og den udledning, der er, skal kompenseres.
For at sikre at alle SMART-køkkenerne fortsat lever op til de højeste standarder og den gode kvalitet, skal produktionen på daglig basis overholde regulativerne for de givne certificeringer for at beholde dem. De er derfor din garanti for, at SMART-køkkenerne er blandt de mest miljøvenlige køkkener på markedet.
Du kan herunder lære mere om, hvad de forskellige certificeringer og certifikater betyder.

Miljøvenlige produkter

Klimaneutral produktion af SMART

RAL-GZ 435 Klimaneutral møbelproduktion

Denne mærkning er et bevis på, at produktionen af køkkener er miljøvenlig, da der bliver holdt nøje regnskab med hele virksomhedens CO2-udledning. Udledningen af CO2 bliver genanvendt eller omdannet til at være klimaneutral og dermed medvirker virksomheden til at passe på miljøet.
CO2-udledningen bliver fulgt på flg. parametre:
- Scope 1: Direkte emission gennem forbrug af primærenergi til produktion, opvarmning, transport
- Scope 2: Indirekte emissioner gennem forbrug af el, fjernvarme, fjernkøling mv
- Scope 3: Indirekte emissioner gennem (rå)materialer, medarbejderes energiforbrug til/fra arbejdspladsen, ekstern logistik, produktionsaffald, emballageforbrug, vandforbrug, forretningsrejser og -overnatninger.

RAL-Möbelproduktqualität

RAL-GZ 430 General Quality and Testing Regulations for Furniture (Protection of the Environment and Personal Health)

Produkterne er kvalitets-, design- og sikkerhedstjekket, således at køkkenerne er sikre for dig som forbruger at anvende. Derudover er M’et kvalitetsstempel for, at køkkenerne bl.a. ikke indeholder formaldehyd.

DGM Klimapakt Möbelindustrie

DGM Klimapakt

Denne mærkning er et initiativ fra den tyske brancheforening for møbelproducenter, Deutsche Gütegemeinschaft Möbel (DGM). Det primære mål er at reducere CO2-aftrykket (CO2-ekvivalenter). De deltagende virksomheder forpligter sig til at lave CO2-regnskab mindst hvert andet år og opstille mål for reduktion af udledningen. Opgørelsen omfatter CO2e-udledning opgjort efter Scope 1-3, jf RAL-GZ 435 Klima Neutral.

Allianz für Entwicklung und Klima

Allianz für Entwicklung und Klima

Dette er en sammenslutning af producenter, institutioner, organisationer og private, der økonomisk støtter klimabeskyttelsesprojekter på den sydlige halvkugle.
Overordnede kriterier:
- Redegørelse for udledninger
- Plan for reduktion af CO2-udledning
   -  Kompensér udledninger, der ikke kan undgås
    - Benyt anerkendte klimabeskyttelsescertifikater og kommunikér transparent.

Recycling Kontor

RKT Recycling Kontor Transportverpackungen GmbH & Co

Alt, hvad der kan genbruges af emballage, bliver genbrugt. Virksomheden tilbyder indsamling og genanvendelse af transportemballage.
Virksomheden blev i 2021 overtaget af den tyske multinationale affaldshåndteringsvirksomhed REMONDIS, men videreføres fortsat under navnet RKT.

Renewable Plus

RenewablePLUS

Dette er en mærkning af klimaneutral elproduktion fra den tyske virksomhed Bischoff & Ditze Energy gmbH & Co. KG, der har specialiseret sig i bæredygtig energiproduktion og handel med energi med ’Guarantees of Origin’.
Det betyder, at virksomheden er selvforsynende i forhold til forbrug af strøm, da al virksomhedens strøm hentes fra luft, jord og vand. Derudover bliver al overskydende materiale fra produktionen genanvendt og omdannet til varme i virksomheden. For at skabe balance i CO2-regnskabet, i forhold til CO2-udledningen ved omdannelsen til varme, plantes der kontinuerligt nye træer i Uruguay.

Emissionsklasse für Möbel

DGM Emissions label (RAL-RG 437)

Mærkningen beskriver, hvor meget formaldehyde og andre stoffer, møblerne max må indeholde. Der rangeres i 4 forskellige klasser, hvor A er den bedste, hvilket betyder, at produkterne bidrager til et godt indeklima ved ikke at udskille farlige stoffer.

Fokus på miljøet

FSC

Forest Stewardship Council

FSC er verdens mest ambitiøse globale certificering til ansvarlig skovdrift og din sikkerhed for træ og papir fra veldrevne skove og andre ansvarlige kilder. FSC arbejder både for natur og menneskers vilkår i verdens skovområder.

PEFC

Programme for the Endorsement of Forest Certification

PEFC er verdens største certificeringssystem for bæredygtigt skovbrug. Et godkendt og anerkendt miljømærke for bæredygtigt træ til forbrugerne. De 55 nationale medlemmer er selvstændige, nationale organisationer, som udvikler og implementerer PEFC-systemet i deres lande, tilpasset deres forhold og PEFCs internationale retningslinjer.

Sikkerhedsgodkendte produkter

TÜVRheinland - Geprüfte Sicherheit

Geprüfte Sicherheit

Geprüfte Sicherheit må producenten bruge, når udstyret er testet af et uafhængigt autoriseret firma og lever op til de angivne sikkerhedskrav.

Test- og certificeringsinstansen overvåger, at kun produkter af den godkendte type bliver markedsført og solgt.
Det er derfor din garant for, at produkterne sikkerhedsmæssigt lever op til selv de højeste standarder.

Management System

Quality management system

ISO 9001 er en international standard for kvalitetsledelse. ISO 9001 anvendes til at implementere, vedligeholde og udvikle et kvalitetsledelsessystem til at styre virksomheden og sikre, at kvaliteten er i overensstemmelse med de specificerede krav.