Hjalmar Skovholm Hansen har efter eget ønske pga. helbredsmæssige årsager besluttet at fratræde sin stilling som administrerende direktør i Vordingborg Køkkenet.

Hjalmar Skovholm Hansen har medvirket til at skabe Vordingborg Køkkenets succes gennem de sidste 29 år og har bidraget til, at Vordingborg Køkkenet er en af de stærkeste spillere i køkkenmarkedet. Han har stået i spidsen for at vækste og løfte virksomheden både i forhold til produktion, salg og butikker.

Kim René Gottenborg Jacobsen vil foreløbigt indtræde som konstitueret adm. direktør. Vordingborg Køkkenet og Hjalmar Skovholm Hansen har i forbindelse med fratrædelsen aftalt, at Hjalmar Skovholm Hansen fortsat skal være tilknyttet Vordingborg Køkkenet i en ny rolle som Senior Advisor. Begge parter er glade for, at Hjalmar Skovholm Hansen vil bidrage med sin erfaring og know-how, så Vordingborg Køkkenet fortsat vil stå stærkt i mange år.

Bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at takke vores adm. direktør, Hjalmar Skovholm Hansen, for mange års god og loyal indsats.

Ved spørgsmål: kontakt Kim Gottenborg Jacobsen, mail: kgj@vordingborg.com